Hvorfor skal vi ikke tilmelde os til Creative Lab via Børneforeningen KATSJ mere?


Creative Lab udvider sin aldersgruppe, så vi kan favne både børn og unge. Derfor hører Creative Lab nu under Børne og Ungdomsforeningen Den Grimme Fortælling. Som forening ønsker Den Grimme Fortælling at gøre forskellige fortællingsformer tilgængelige for børn og unge med ønsket om at disse former kan være midlet til at støtte børn og unges dannelsesrejse. Navnet, Den Grimme Fortælling, udspringer af H.C. Andersens Den Grimme Ælling og berører mange af de temaer deri. Så vi synes egentligt at navnet Den Grimme Fortælling tjener vores formål ret så godt!

Børneforeningen KATSJ er dog stadigvæk en af Creative Labs stærkeste samarbejdspartnere!

Tilmelding til Creative Lab

 

Du skal udfylde tilmeldingsblanketten forneden for at komme på et spor.

Børne-og Ungdomsforeningen Den Grimme Fortælling administrerer projektet Creative Lab.


Hvis du vælger at blive en fast deltager i Creative Lab, skal du blive medlem af Foreningen Den Grimme Fortælling.

Men prøv endeligt at være med i Creative Lab et par gange for at se om det er noget for dig,  inden du beslutter dig for at blive medlem. For at blive medlem af Foreningen Den Grimme Fortælling skal man kun betale for medlemskabet 1 gang om året. Det koster kun 100 kr.  Hvorfor kun 100 kr? Fordi vi slet ikke ville kunne sætte en egentlig pris på sådan et værdifuldt kreativt fælleskab, hvor alle kan være med! 


For at betale medlemskabskontingenten skal du gå til

ungmosaik.dk. Her kan du benytte dig af onlinebetalingen eller MobilePay. 

 

www.ungmosaik.dk

Kontingent

Online Betaling

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, jeg accepterer at fotos af mit barn kan indgå på creative-lab.dk, Youtube, Facebook og Instagram
Nej, jeg accepterer ikke at fotos af mit barn kan indgå på creative-lab.dk, Youtube, Facebook og Instagram
 
Jeg accepterer at Den Grimme Fortælling opbevarer min information og bruger den til ovennævnte formål
 
 

Persondatapolitik


Ung Mosaik er ansvarlig for behandling af dine personlige oplysninger når det gælder medlemskab. Den Grimme Fortælling Medlemskabs data redegøres på Ung Mosaiks hjemmeside:

http://www.ungmosaik.dk/facts/ung-mosaiks-privatlivspolitik/


Persondatapolitik


I Den Grimme Fortællings persondatapolitik redegøres der for, hvordan Den Grimme Fortælling anvender de personoplysninger, som du giver os tilladelse til.


Beskyttelse af personoplysninger


Hos Den Grimme Fortælling respekterer vi brugernes privatliv og behandler persondata i overensstemmelse med Persondataloven. Den Grimme Fortælling overholder persondatalovens regler om behandling af personlige data. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Dette er Den Grimme Fortællings ansvar. Derfor søger vi for, at de registrerede data, herunder dine personlige data, behandles med omhu og er beskyttet korrekt i henhold til gældende, anvendte sikkerhedsstandarder.


Indsamling og brug af personoplysninger Vi anvender følgende type data om dig

Medlemsdata, data om frivillige, data om deltagere i Den Grimme Fortællings arrangementer, og data om økonomiske bidragsydere.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål. Vi indsamler navn, adresse, klassetrin, alder, telefonnummer og e-mailadresse, og kendskab til vores arrangementer. Formålet er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til.


Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for drift af foreningen. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.


Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i

indberetning til en myndighed.


Sikkerhed


Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod uautoriserede personers adgang og imod ulovlig behandling, utilsigtet tab, ødelæggelse og skade.

Personoplysninger, der lagres elektronisk, gemmes på en sikker server eller i sikre filer.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.


Links og sociale medier


Denne hjemmeside kan også indeholde links til andre hjemmesider eller kan levere knapper til sociale medier, der gør det muligt at dele webindhold direkte til en social medieplatform som Facebook, Twitter, og YouTube.

Vi støtter ikke hjemmeside(r) med sociale medier og har intet ansvar for indholdet, medmindre det er lagt op eller godkendt af os, og vi er heller ikke ansvarlige for cookies, som sådanne hjemmesider kan indeholde.

Brug af sådanne knapper eller links er på eget ansvar, og du skal verificere autenticiteten af hjemmesider, før du offentliggør eller giver personlige oplysninger på sådanne hjemmesider.

Vi beder ikke om adgangskoder eller personoplysninger på sociale medier.

Hjemmesider som Vimeo og YouTube bruges til at integrere videoer på hjemmesiden, og tjenesteudbydere som, MailChimp og Google Analytics kan sende deres egne cookies via denne hjemmeside.

Se venligst cookie- og privatlivspolitikker på disse tredjepartshjemmesider, hvis du vil have mere information om dette.

Denne hjemmeside kan også indeholde sponsorerede links og annoncer. Disse kan typisk være via relaterede, partnertjenester eller tjenesteudbydere, som måske har deres egne detaljerede privatlivspolitikker.


Downloads


Eventuelle dokumenter eller filer, der stilles til rådighed til download fra vores hjemmeside, leveres på brugerens eget ansvar.
Børne og Ungdomsforeningen Den Grimme Fortælling er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger ud over medlemskabs data.


Den Grimme Fortælling

Drejervej 15

2400 København NV


Kontakt vedr. personoplysninger


Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan kontakte os, og få oplyst den data vi har på dig, og bede om at få dem ændret eller slettet.


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos , skal Den Grimme Fortælling rette henvendelse på amy.hill@kulturcenter.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.


Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klager indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.


Ændringer til denne skrivelsePersonoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. 
Vi forbeholder os retten til at ændre denne til enhver tid, og alle ændringer vil blive bragt på denne side.Senest opdateret 17.12.2019

Creative Lab

Københavns Kulturcenter

Drejervej 15

2400 KBH NV


amy.hill@kulturcenter.dk


Creative Lab er et projekt

under foreningen

Den Grimme Fortælling


CVR-NR: 40922350